HOME > 산악행사 및 사업 > 산악사업

2013년도 제주특별자치도 지역2급 등산강사 자격과정 하계연수

posted by 제주연맹
date :
hit : 1260, scrab : 0 , recommended : 0 , attach : 5

사업명 : 2013년도 제주특별자치도 지역 2급 등산강사 자격과정 하계연수

기  간 : 2013년 1주차 7월 24일(수), 7월 27일(토)~28일(일). 1박 2일.

                                 2주차 7월 31일(수), 8월 03일(토)~04일(일). 1박 2일.

                                 3주차 8월 07일(수), 8월 10일(토)~11일(일). 1박 2일.

장  소 : 도의회 도민의방 등..

img_0210
img_0229
img_0216
img_0222
img_0213

img_0229.jpg (542.5Kb) (10)
img_0210.jpg (344.3Kb) (2)
img_0213.jpg (364.8Kb) (4)
img_0216.jpg (529Kb) (5)
img_0222.jpg (502.3Kb) (3)
댓글 0 | 엮인글 0

제2회 제주특별자치도교육감배 스포츠클라이밍대회 개최
제 47회 제주특별자치도민체육대회<산악>%3Ca+href%3D%22..%2Fkafjeju%2F%22%3E%3Cspan+class%3D%22Klocation%22%3EHOME%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E+%3E+%3Ca+href%3D%22..%2Fkafjeju%2Fbusiness.php%22+class%3D%22Klocation%22%3E%3Cspan+class%3D%22Klocation%22%3E%EC%82%B0%EC%95%85%ED%96%89%EC%82%AC+%EB%B0%8F+%EC%82%AC%EC%97%85%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E+%3E+%3Ca+href%3D%22..%2Fkafjeju%2Fbusiness.php%3Fmid%3D9%22%3E%3Cspan+class%3D%22Klocation%22%3E%EC%82%B0%EC%95%85%EC%82%AC%EC%97%85%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E